Horizon

תוכנית הורייזן 2020 – מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי

תוכנית הורייזן 2020 היא אחת התוכניות החשובות כיום. חברות ישראליות רבות שואפות להגיע אליה, ולא בכדי. חברות ישראליות שנכנסות לתוכנית הורייזן 2020 השוק האירופי פרוס לרגליהן – שיתופי פעולה, קשרים עסקיים ואישיים, מענקים כלכליים, מימוש פרוייקטים וכמובן מימון מלא. ואלה רק חלק מהתועלות שזוכות להן חברות שמשתתפות בתוכנית. אל התוכנית פונים באמצעות קול קורא. בתוכנית משתתפות חברות מתחומי הננוטכנולוגיה, אנרגיה, תקשורת, בריאות ועוד. 

הורייזן 2020 של האיחוד האירופי היא התוכנית הגדולה בעולם לשיתוף פעולה במדע ותעשייה. זוהי התוכנית הגדולה בעולם לשת”פ מדעי ותעשייתי, והיא מהווה גורם פיננסי מרכזי של ה-ERA (המרחב האירופי למחקר European Research Area). התוכנית, שנפתחה ב-2014, תימשך עד 2021 והיא כוללת תקציב שעומד על 77 מיליארד יורו. ישראל הצטרפה לתוכנית בשנת 1996 כמדינה היחידה מחוץ לאירופה, והיא צפויה להשתתף בהשקעה של מיליארד יורו מתוך התקציב. אמנם המצב הכלכלי לא יציב בעידן של שינויים, כמו יציבות גוש היורו וכמובן וירוס הקורונה, אולם הן ישראל והן האיחוד תמימי דעים שהשקעה במחקר ופיתוח חיונית מאוד. מבחינת ישראל, המדען הראשי רואה בחשיבותה הגבוהה של הורייזן 2020.

שיתוף הפעולה הישראלי-אירופי סביב תוכנית הורייזן 2020 מהווה קשר ישיר ואיתן בין ישראל לאיחוד. בישראל מנוהלת התוכנית על ידי ISERD – המינהלת הישראלית למו”פ אירופי, הפועלת במסגרת המדען הראשי, המכהן כיו”ר, משרד המדע, משרד האוצר, משרד החוץ והמועצה להשכלה גבוהה.

 

תוכניות המו”פ תרמו למדע ולתעשייה בישראל

לא מפליא שחברות ישראליות רבות נושאות עיניהן אל הורייזן 2020. התוכנית מהווה תוכנית דגל של תעשיית המו”פ הישראלית ושל האיחוד האירופי, ומנוע צמיחה עיקרי בכלכלה הישראלית. התוכנית מסייעת למדע הישראלי ומזרימה כספים למו”פ. 

גם באקדמיה הישראלית יש עניין רב להשתתף בתוכנית הורייזן 2020 שכן התוכנית מהווה מקור מימון בסדר גודל משמעותי ביותר בעבור האקדמיה וכן מעניקה יוקרה וכבוד לחוקרים באקדמיה הישראלית, המתחרים מול חוקרים מאירופה.

מאז 1996 קרוב לרבע מגופי הפיתוח שהגישו בקשה לתוכנית זכו למימון (מעל 4,000 גופים), במימון כולל של 1.25 מיליארד יורו.