סיוע מוסדי

סיוע בגיוס עזרה מוסדית לתכניות המו"פ והשיווק