הזדמנויות עסקיות

 • פיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות
 • שותפים
 • הקמת מיזמים
 • התרחבות ופריצה לשווקים חדשים

מתכננים ומקדמים את הצלחתך העסקית

הזדמנויות עסקיות

 • הערכה וניצול של הזדמנויות עסקיות, מציאת שותפים אסטרטגיים, הקמת מיזמים משותפים, מיזוגים ורכישות
 • רשת של קורספונדנטים עסקיים בארצות שונות מאפשרת איתור שותפים, משקיעים ומפיצים

שווק ותכנון אסטרטגי

 • תכנון אסטרטגי, תכניות עסקיות ותכניות שווק
 • הקמת חברות סטארט-אפ, גיוסי "סיד", מרעיון ועד הנפקה ציבורית
 • מומחיות בחברות "חממה טכנולוגית"
 • ניהול מאגדים שווקיים בחסות מכון הייצוא ומשרד התמ"ת

ייעוץ

 • בניית תכניות השווק וייעוץ בביצוען: אסטרטגית מכירות, הסכמי הפצה, תכניות תמלוגים ומכירות, מציאת שותפים בחו"ל
 • חונכות עסקית ושווקית במסגרת מט"י

תמיכה מוסדית: סיוע בבקשות

 • למדען הראשי של משרד התמ"ס, לתמיכה בתכנית המו"פ של החברה
 • לקרן לקידום השווק לחו"ל, לתמיכה בהוצאות השווק
 • למרכז ההשקעות לקבלת מעמד של "מפעל מאושר"
 • לקרנות הדו-לאומיות דוגמת BIRD