מכפיל כוח עסקי

תמיכה עסקית ושיווקית ממוקדת

שווק, פתוח עסקי וגיוסי הון קובעים את גורלה של חברה.
גם אם המוצר חכם וחדשני, הצלחת כל מוצר, גם חכם וחדשני, תלויה בעיקר בצדדים העסקיים של החברה המפתחת אותו: שווק, קשרים בינלאומיים, השקעות בעיתן – אלה חשובים לא פחות מאיפיון המוצר.

לויאל-טק מציעה מכפיל כוח מהותי לחברה:

תכנון השווק והכנה להצלחה
מחקרי שוק והערכות שוק
תכניות חדירה לשווקים חדשים, מציאת משווקים ומפיצים בחו"ל
שותפים אסטרטגיים ואיך למצוא אותם
תכניות הפצה וביצוען, עקרונות של הסכמי הפצה, עמלות והסכמי הרשאה וזיכיון. אסטרטגיות מניעה של חסימות, תכניות מגע ועוד.
תכנון הוצאות השווק, תכניות לחיסכון וליעילות
עזרה מוסדית במימון ההוצאות (הלוואות, סיוע של הקרן לעידוד השווק לחו"ל ועוד)

ביצוע התכנית השווקית בכל הרמות

תקשורת שווקית: ברושורים, כנסים ותערוכות מקצועיות, אתרי אינטרנט, מצגות, הצגת החברה למשקיעים ולאחרים, פרופיל החברה.