תכניות שיווקיות, עסקיות

תוכניות עסקיות ושיווקיות מכוונות למטרות רבות בו-זמנית:

  1. לסייע לחברה במיקוד מאמציה ובהקצאה נכונה ומאוזנת של משאביה
  2. להיות פורום לדיון ולהחלטות על המטרות והאמצעים להשגת היעדים העסקיים של החברה
  3. לאפשר
  4. לשמש תוכנית ובסיס מוסכם למדידת התקדמות במהלך ביצוען
  5. להציג את החברה, מאפייניה הייחודיים ותוכניותיה כלפי גורמים מחוצה לה כגון שותים פוטנציאליים, משקיעים, בנקאים ועוד

אנחנו מנחים את הנהלת החברה בתהליך מדורג לבניית התוכנית ובהמשך אף מובילים את הוצאתה אל הפועל.

ניתן להוריד להלן תבניות לתכנית עסקיתתוכנית שווק, בראשי פרקים.

אם התוכנית העסקית מיועדת גם להיות מוצגת למשקיעים פוטנציאליים, אנו ממליצים להכין גם הערכת שווי לעסק ותכנית גיוס.